Site Overlay

Cvičení z nás mistry neudělá!

Může být každý špičkovým atletem, raketovým vědcem nebo skvělým manažerem? Od mala slýcháme, že musíme cvičit, trénovat, učit se, abychom něčeho dosáhli.

Ale jak je možné, že někteří lidí dosáhnou mistrovství bez velké námahy, a druzí neuspějí ať se snaží sebevíc? Brooke Macnamara, David Hambrick a Frederick Oswald zjistili během své multioborové studie, že pouhých 12% studentů se významně zlepšilo jen díky intenzivnějšímu studiu či cvičení. Celých 88% úspěchu musí být tedy vysvětleno jinak.

Vliv praxe byl v jednotlivých oborech rozdílný – 21% u hudby, 18% u sportu, ale pouze 4% u vzdělávání a dokonce jen 1% u profesního růstu.

Jako první nás asi napadne vysvětlení pomocí talentu či nadání. To je zajisté pravda, ale je zde i mnoho dalších faktorů. Například věk, kdy s danou aktivitou začneme, jak moc jsme otevření spolupráci a učení se od ostatních a v neposlední řadě jak moc nás to baví.

Tato vnitřní motivace má obrovský vliv ve výsledcích studie v oblasti vzdělávání a profesního růstu. Když zkoumali, co nejvíce ovlivňuje třeťáky při porozumění přečteného textu, zjistili, že zajímavost pasáže textu je třicetkrát důležitější než její srozumitelnost.

Tím samozřejmě nechci nikoho odrazovat od praxe, jen je důležité si uvědomit, že není klíčovým faktorem úspěchu a je nutné dělat hlavně to, co nás baví. Nalezení vnitřní motivace a její využití pro profesní růst je velmi důležité pro spokojeného zaměstnance.

Nejbližší termíny kurzů

Kdo vás provede kurzem Managementu 3.0?

Tomáš Meisner

Tomáš prošel během své kariéry menšími firmami, podnikal ve vlastních společnostech a do jeho sbírky patří i korporát. Managementu se věnuje více než deset let a s nástupem agilních metodik hledá jejich propojení s vedením a řízením lidí. To našel v Managementu 3.0, jehož je certifikovaným trenérem.


Více o Tomášovi