Site Overlay

Principy Managementu 3.0

Naprostá většina otázek při organizačních změnách má velmi podobný kontext: „Jak můžeme změnit ostatní?“. Ale zkušenost ukazuje, že lepší, šťastnější a úspěšnější organizace vznikají, pokud se zaměříme na naši osobní změnu než na změnu ostatních. Ono není divu, že většina z nás si stěžuje na okolnosti a ostatní, když se nesoustředí na zlepšení sama sebe.

Vývojové stupně managementu

Management 1.0: „Děláme špatnou práci“

Pro mnoho organizací je běžné, že jsou řízeny jako stroje. Tomuto druhu řízení říkáme Management 1.0. Při tomto druhu řízení, vedoucí jsou přesvědčeni, že celkové zlepšení vyžaduje důsledný monitoring, opravu a výměnu jednotlivých součástí. Období Taylorismu (vědeckého managementu) bylo velmi úspěšné ve 20. století pro svoji disciplinovanost, plnění příkazů a vysokou specializaci.

Management 2.0: „Děláme dobrou práci špatně“

Naštěstí si řada manažerů uvědomila, že principy aplikovatelné na stroje nelze uplatnit u lidí. V organizacích typu Management 2.0 si všichni uvědomují, že lidé jsou tím nejdůležitějším aktivem a z manažerů se musí stát sloužící vůdci „servant leaders“. Jako problematické se ale jeví setrvání manažerů v požadavcích na čistě hierarchický přístup.

Management 3.0: „Děláme dobrou práci“

Lidé přemýšlí o organizaci jako komunitě či městě. Mohou si dělat co chtějí, pokud umožní komunitě profitovat z jejich práce. To je přístup dle principu Management 3.0. V komunitě či městu je každý (alespoň částečně) zodpovědný za úspěšný rozvoj a jen pár jedinců je zodpovědných za celek.

vyvoj-managementu
Vývojová stádia managementu

Všichni známe špatné příklady řízení (1.0). Známe i spoustu záměrů s velmi dobrými úmysly, ale se špatnými výsledky (2.0). Většinou ale neznáme mnoho konkrétních 3.0 praktických postupů. Proto nabízíme kurzy agilního řízení – Managementu 3.0

Principy Managementu 3.0

Principy se na rozdíl od praktických postupů v čase nemění. Použití praktických nástrojů záleží na kontextu a s postupem času se vyvíjí. Některé nástroje v některém prostředí zafungují perfektně, jinde selžou. Proto je nutné je modifikovat, při zachování stávajících principů.

Všechny nástroje a hry Managementu 3.0 by měly být v souladu s následujícími principy agilního vedení

ikonka-zapojeni-lidi

Princip 1 – Angažujte lidi a pomáhejte s jejich interakcí

Zapojte kolektiv do práce tak, že všem vysvětlíte její význam a důsledky, zapojte jednotlivce do interakce s ostatními. Pomáhejte lidem spolu více mluvit.

ikonka-zlepsujte-system

Princip 2 – Zlepšujte systém

Praktikování nástrojů Managementu 3.0 by mělo zlepšovat systém jako celek. Systémem není myšlen jeden tým, jelikož každý, kdo komunikuje s týmem je součástí celého systému. Věříme ve win-win přístup. Měli bychom zlepšovat systém jako celek, ne jen jeho části.

ikonka-poteseni

Princip 3 – Všichni klienti šťastnější

Zákazníci nejsou našimi jedinými klienty. Máme i mnoho interních klientů (kolegové, ostatní týmy, akcionáři, apod.) – ti jsou součástí našeho systému. Snažme se udělat naší prací radost všem.

ikonka-system

Princip 4 – Řiďte systém, ne lidi

Věříme, že je velice těžké změnit chování jednotlivců. Pokud ale změní prostředí, ve kterém se pohybují, přirozeně se začnou adaptovat na danné změny. Pomocí změny prostředí můžeme podnítit i přesun odpovědnosti za řízení na jednotlivce. Management vidíme jako „zvelebování zahrady“.

ikonka-spoluprace

Princip 5 – Spoluvytvářejte

Spolu-pracovníci vytváří věci společně a spolu-vytváření je také o poskytování a akceptování zpětné vazby. Podněcujme chování, které vede ke spolu-vytváření.

Principy se mění velmi zřídka, praktické nástroje závisí na kontextu.

A jaké jsou konkrétní nástroje Managementu 3.0?

Nejbližší termíny kurzů

Kdo vás provede kurzem Managementu 3.0?

Tomáš Meisner

Tomáš prošel během své kariéry menšími firmami, podnikal ve vlastních společnostech a do jeho sbírky patří i korporát. Managementu se věnuje více než deset let a s nástupem agilních metodik hledá jejich propojení s vedením a řízením lidí. To našel v Managementu 3.0, jehož je certifikovaným trenérem.


Více o Tomášovi